İstemezük!

ade

Osmanlı zamanında her şeye isyan eden yeniçerilen çok fazla kullandığı deyimi günümüzde hayatımızın her safhasında görmeye başladık.

İnsanların gözünü bir kare muhalefet hastalığı kör etmesin. Ne önerirsen öner istemezük diyeceklerdir. Velhasıl şu anki siyasi, ekonomik gündemde de bunu gözlemleyebiliriz.

Burdaki eski evi yıkalım yerine yenibinalar yapalım – Olmaz

Yeni köprü yapalım – olmaz

Yeni yollar yapalım – olmaz

Araba üretelim – olmaz

Sigarayı yasaklayalım – olmaz

İçkiyi yasaklayalım olmaz – olmaz

Evlenmeden birlikte yaşamayı yasaklayalım – olmaz

Teröristleri affedelim –  Ha bak bu olur.

Yahu önerilen bir şeyin doğruluğu üzerine hiç kafa yoruyor musunuz acaba.

En son saçmalık ise adı tecevüz mağdurlarıyla ilgili kanun teklifi. Nerden istismar ederiz diye baktılar. Bastılar yaygarayı.

  • Tecavüzcüleri serbest bırakamazsınız. (zaten bırakalım diyen yok)
  • Mağdur tecevüzcüsüyle zorla evlendirilemez (teklifte öyle bir şey yazmıyor)

Daha önce CHP Milletvekili Özcan Purçu’nun da dillendirdiği teklife birlite göz atalım

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesinz ve teklif ederiz.

“(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçqan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir”

Mağdurla failin evlenmesi halinde diyor. Bu şekilde evlenmiş 3 bin kişinin olduğu bahsediliyor. Peki bu kişiler neden evlenmiş hiç araştırma yapan oldu mu. Bu konuda bu yasaya karşı çıkanların hiç bir araştırma yapmadığı çok açık.

Bununla ilgili mağdur olanlarl ayapılan onlarca video internet oramında bulunabilir.

Velhasıl hükümet yasak olan tecavüzü yeniden tecavüz yasak diye dillendirse sana ne ister tecavüz ederim ister tecavüz edilirim sana ne diyecekler. Yuh bee.

Ha bir de şöyle birşey var

ilginc

Bu arada bu kanunun nezaman ortaya çıktğına bakacak olursak

adem

 

Bu arada CHP nin teröre verdiği desteği hiçbri zaman unutmayacağız.

Lütfen bizi takip ediniz ve paylaşınız: